Donateur worden

headerKoninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede wilt zo veel mogelijk financieel onafhankelijk zijn. Met eigen inkomsten waar dat kan, en bijdragen van derden waar dat moet. We brengen niet alleen concerten en optredens, maar organiseren daarnaast acties om extra inkomsten te genereren. Denk daarbij aan optredens door ons dweilorkest, de jaarlijkse Anjer Collecte, de jaaruitvoering en de opbrengsten van onze papiercontainers.

Op dit moment is het helaas zo dat er steeds minder subsidies beschikbaar zijn. We zien helaas
de gemeentelijke bijdragen steeds meer verminderen. Doordat we een groeiende vereniging zijn moeten we ook veel kosten maken. Denk aan de aanschaf en reparaties van instrumenten en uniform. We moeten er daarom alles aan doen om op eigen benen te kunnen staan.

Donateurs van De Witte

Donateurs van De Witte zijn mensen (maar ook bedrijven) die Muziekvereniging Witte van Haemstede een warm hart toedragen. Iets voor u, als ouder, als grootouder, als (oud-)lid, of als sympathisant? Dat kan! Iedereen die ons een warm hart toedraagt kan namelijk donateur worden.

U kunt ons financieel steunen met een eenmalige, of met een jaarlijkse (periodieke) gift.
U kunt voor een minimaal bedrag van € 10,- per jaar donateur van De Witte worden.

Als dank voor deze bijdrage wordt u als Donateur op de hoogte gehouden van onze uitvoering(en). Verder proberen we voor de Donateurs van Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede jaarlijks een uitvoering te organiseren rondom muziek in de breedste zin van het woord. Deze vindt plaats in November.

U krijgt tevens een gratis uitnodiging thuis gestuurd zodat u in November
gratis entree heeft tot het bijwonen van ons jaarconcert met leuke muziek, een stukje theater en een leuke prijzenverloting.

Verder loopt Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede zijn jaarlijkse ‘Donateurs Ronde’ al marcherend door het dorp. Elke jaar een andere wijk of ander gedeelte van het dorp waar we ons als Muziekvereniging laten zien.

Wat moet u doen?
1. Stuur een e-mail naar het secretariaat: syljo@zeelandnet.nl
2. Vermeld in uw e-mail: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.
3. Vermeld of u dontateur wilt worden voor € 10,00 (of meer) per jaar of een (periodieke) gift wilt geven.
4. Het secretariaat zal vervolgens contact met u opnemen.