Bestuursleden

Voorzitter: VACANT

IMG_0227Secretaris: Sylvia Mol- de Dreu
Tel: 0111-658300
Secretariaat, notulist BV en ALV, jaarverslag, ingekomen stukken/mededelingen, ledenadministratie, leerlingenorkest,
oudercontacten, pr, contactpersoon, contactpersoon optredens dweilband, correspondentie,

SONY DSCPenningmeester: Bertha Boot- van den Berg
Tel: 06-51464470
financieel beheer, financiële administratie, contributie, lesgelden, donateurs, opleidingen, muziekschool, blokfluitgroep,
leerlingenorkest, oudercontacten, beheer muziekbibliotheek, schoolprojecten.

SONY DSC
Vice-voorzitter/Bestuurslid: Cees-Jan Kooman
Tel: 0111-651433
Vice-voorzitter, archief, contactpersoon Strao’s Schouwen,
evenementen, diverse bestuurszaken


Bestuurslid
: Jaap Kloet
Tel. 06-57324112
Planning repetities dweilband, contactpersoon
OranjeverenigingBestuurslid
: Annemarie Romijn
Tel. 06-43130907

Uniformbeheer vereniging


Webmaster: Quinten Meulblok
E-mail: quintenmeulblok@gmail.com
Voor het aandragen van foto’s, video’s of andere aanvullingen,
kunt u een e-mail sturen naar de webmaster.Het bestuur heeft nog een vacature open staan voor ‘voorzitter‘ en ‘bestuurslid’
Buiten het bestuur zijn er ook nog een groot aantal commissies actief.
Dat zijn commissies die verantwoordelijk zijn voor organisatie van de jaaruitvoering, voor het plannen van gezelligheidsactiviteiten en een muziekcommissie voor het samenstellen van muziekstukken voor het orkest.