Categoriearchief: Nieuws

Het laatste nieuws van Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede.

Nieuwe repetitietijden

Het nieuwe muziekseizoen gaat weer van start en dat betekent dat dit ook enkele vernieuwingen met zich mee brengt. De grootste verandering is dat er een nieuwe groep is bijgekomen, genaamd ‘De Witte Talenten’.
In deze (tussen) groep spelen leerlingmuzikanten die zowel in De Witte Toekomst áls De Witte Talenten óf Harmonie spelen. Dit om de juiste doorstroming voor leerlingmuzikanten te creeëren en de motivatie van de leerlingen op peil te houden.

In overleg met bestuur en dirigenten van De Witte Toekomst, De Witte Talenten en Harmonie, is besloten daarom de repetietijden aan te passen.

De nieuwe repetitietijden zijn:
De Witte Toekomst: 18:30 tot 19:05
De WItte Talenten:   19:10 tot 19:40
De Harmonie:           19:45 tot 21:45

Tussen elke groep zit 5 minuten pauze om te wisselen of in te passen in het orkest.
De bedoeling is dan ook je spullen buiten de repetitieruimte uit te pakken en wanneer het tijd is, de repetieruimte stil en efficiënt te betreden.

Voor vragen kunt u terrecht bij Sylvia.

Start nieuwe muziekseizoen

Beste muzikanten,

Volgende week, maandag 31 augustus, gaat de Harmonie weer beginnen met de repetities.
De Slagwerkgroep zal woensdag 2 september met de eerste repetitie beginnen.

Nieuw is dat er behalve De Witte Toekomst, een jeugdgroep ( De Witte Talenten) bij komt, waarvan de leden ook  of in De Witte Toekomst of in de Harmonie spelen.

Omdat er 10 oktober een concours wordt gehouden in de Schutse, waaraan wij met de Witte Toekomst/Talenten mee willen doen, vragen we of alle jeugdleden die niet in De Witte Toekomst zitten tot 10 oktober om 19.00 uur willen komen, zodat elke week gedurende 10/15  minuten even samen geoefend kan worden op de te spelen stukken.

We vragen ook alle jeugdleden de ochtend van 10 oktober vrij te houden voor dit evenement, want zonder muzikanten kunnen we niet optreden.

(Wie echt niet kan a.u.b. tijdig afmelden bij Sylvia)

Uitslag Rabobank Clubkas Actie 2015

Beste leden,

Van 2 t/m 14 april 2015 konden leden van Rabobank Oosterschelde stemmen op hun favoriete club of vereniging. Ruim 27.000 stemmen zijn er uitgebracht in de periode van 2 tot en met 14 april 2015. Het bedrag van 80.000 euro wordt verdeeld onder deze aangemelde clubs.

Ook wij hebben namens Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede mee gedaan aan deze actie. We hebben intensief campagne gevoerd. Door e-mail, mond op mond reclame, promotiemateriaal en noem maar op. We bedanken Johan en Quinten die deze actie op zich genomen hadden en zich ervoor in hebben gezet.

We willen u namens Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede, bedanken voor uw stem!

We mogen u vertellen dat wij, als Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede,
in totaal € 369,43 hebben mogen ontvangen namens Rabobank Oosterschelde.
Hier zijn wij ontzettend blij mee! We zullen dit bedrag besteden aan de jaaruitvoering 2015.

STEMMEN!

clubkasHeeft u al gestemd?
Vanaf donderdag 2 t/m dinsdag 14 april 2015 kunt u stemmen op uw favoriete vereniging/stichting. Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag (€ 80.000,-) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.
Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede’
ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal
het bedrag dat deze stem  waard is. Stem gráág 2x op ons!
www.rabobank.nl/oosterschelde

Papiercontainer

papiercontainer haamstedeVrijdag 20 maart jl. zijn de twee papiercontainers van Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede op Parkeerterrein Kriekenmeet, ter hoogte van Spar De Koeijer, helaas in vlammen opgegaan.
De brandweer heeft niet kunnen voorkomen dat onze containers gespaard konden blijven.
Met een aantal muzikale leden die de voorzitter had opgeroepen hebben we vrijdag avond in de kou het relaas van de brand opgeruimd. Met inzet van een mini-kraanmachine en een trekker is alles opgeruimd. Er zijn gelijk nieuwe containers geplaatst.
Helaas verliezen we hierdoor opnieuw een extra financiële bijdrage voor onze vereniging. We bedanken iedereen die heeft meegeholpen met opruimen!